Poemas y Relatos. Portal de Literatura.Alfred Nobel


 

SI PER ENTENDRE

 

"Si per entendre nos seguís nul.la res,
no fóra bonea de entenent e entés,
e bé en ignorància fóra més."

"Sens produir no pot nuyl hom amar,
ni pot home entendre ni remembrar,
ni ha home poder de sentir e estar."

"Hom és pus noble per saber,
que per aur ni per aver,
ab què.l aja ab bo voler."

(Ramon Llull, Cent noms de Déu.)


RAMÓN LLULL