Poemas y Relatos. Portal de Literatura.Alfred Nobel


 
SI EM DEMANNAU LOS GREUS ...


Si em demanau lo greu turment que pas,
és pas tan fort que em lleva el dir què passe
i és d'admirar, passant, com no em trespasse
ingratitud, portant-me el contrapàs.

Mai retrauré de vostra amor un pas,
puix en seguir a vós, honesta, medre
i si raó me fa contrast desmedre
i és-me lo món sens vós present escàs.

Passe, penant, un riu de mort lo dia
i en ser per vós me dol fer curta via.

AUXIAS MARCH