Poemas y Relatos. Portal de Literatura.Alfred Nobel

 

 

A LA PLAÇA DE LA LLANA (1955)
Joan Oliver

 

A la Plaça de la Llana
fan cada any uns Jocs Florals
on concorren els poetes 
més florits d'aquests verals.

Escolteu si no l'estrofa
d'un poema aurifluent
i que el docte secretari
subratllava justament:

     M'albiren amb manta cura
     bo i curulls llurs ulls ferrenys,
     que àdhuc ací nogensmenys
     hi ha quelcom que em don fretura!

A la Plaça de la Llana
fan cada any uns Jocs Florals.
A la Plaça de la Llana
sonen versos immortals...

Tanmateix hi ha un feix de savis
plens d'enveja i turpituds
que els ignoren o fan mofa
de la llana i dels llanuts!